BEZPIECZEŃSTWO
INFORMACJI
I SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH

kim jesteśmy

Od wielu lat specjalizujemy się w usługach z zakresu cyberbezpieczeństwa i zarządzania bezpieczeństwem informacji. Naszą misją jest wsparcie Klientów w zakresie:

 • Minimalizacji ryzyka strat finansowych, związanych z utratą, zafałszowaniem lub niekontrolowanym ujawnieniem danych
 • Spełnienia wymogów regulacji prawnych dotyczących ochrony informacji, zasad narzuconych przez nadzór właścicielski (w szczególności w przypadku międzynarodowych korporacji) lub związanych ze świadczeniem danej usługi

Posiadamy szerokie doświadczenie zebrane przy realizacji projektów dla najróżniejszych organizacji, urzędów i firm, zarówno tych z czołówek rankingów Top 500, jak i małych przedsiębiorstw. Potwierdzeniem naszej wiedzy i kompetencji są certyfikaty branżowe (CISSP, CRISC, CISA, CSWAE, ISO/IEC 27001 LA, ISO 22301 LA, ISO 27005 RM, ISO/IEC 27001 IA). W ramach wewnętrznych prac badawczych rozwijamy narzędzia i metodyki usprawniające i optymalizujące dostarczane przez nas usługi. 

Posiadamy certyfikat oceny Innovation Health Check zgodnej z Europejskim Systemem Zarządzania Innowacjami CEN/TS 16555-1, potwierdzający nasze innowacyjne podejście do realizowanych prac badawczo-rozwojowych. Uczestniczymy również w pracach Programu PWCyber

Stawiamy na indywidualne podejście do Klienta. Każdy projekt traktujemy z należytą uwagą i zaangażowaniem, uwzględniając potrzeby i filozofię działalności danej organizacji. W miarę możliwości dążymy do optymalizacji istniejących rozwiązań. Wieloletnia współpraca z firmami reprezentującymi różne sektory rynku, instytucjami rządowymi i samorządowymi, utwierdziła nas w przekonaniu, że nie trzeba przeprowadzać rewolucji, by wprowadzić zmiany na lepsze.

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Oferujemy usługi obejmujące pełen cykl zarządzania cyberbezpieczeństwem, w tym wdrożenie, utrzymanie, eksploatację orazoptymalizację procesów zgodnie z wymaganiami Klienta. Wdrażamy i audytujemy systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001), zarządzania ciągłością działania (ISO 22301) oraz zarządzania usługami (ISO/IEC 20000). Bazując na uznanych normach pomagamy wprowadzić procesy zapewniające ochronę Państwa organizacji, przygotowujemy również Klientów do certyfikacji systemów zarządzania na zgodność z powyżej wymienionymi standardami. Świadczymy również usługi outsourcingu procesów związanych z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa. 
Technologie cyberbezpieczeństwa

Technologie cyberbezpieczeństwa

Przeprowadzamy pełną analizę bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, poprzez weryfikację koncepcji i architektury bezpieczeństwa, ręczną i zautomatyzowaną analizę konfiguracji, skanowanie i testy penetracyjne. Wykonujemy także testy bezpieczeństwa aplikacji, w tym aplikacji WWW i mobilnych. Stosowane przez nas techniki oceny poziomu bezpieczeństwa, bazujące na światowych standardach i wykorzystujące profesjonalne narzędzia, dostarczają cennych informacji na temat odporności systemu na ataki z Internetu oraz sieci wewnętrznych. Wnioski z przeprowadzonej analizy stanowią podstawę do optymalizacji mechanizmów zabezpieczających w celu zapewnienia należytej ochrony infrastruktury informatycznej.
Wymagania prawne

Wymagania prawne

Świadczymy usługi audytu zgodności posiadanych przez Klienta mechanizmów zarządzania cyberbezpieczeństwem i ochrony systemów informatycznych z wymaganiami prawnymi, wspieramy również Klientów w zidentyfikowaniu i wdrożeniu, wynikających z tych wymagań, technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczających. Realizujemy projekty w zakresie ochrony danych osobowych, w tym również zapewnienia należytej ochrony danych medycznych przetwarzanych w systemach informatycznych. Świadczymy również usługi doradcze w zakresie dostosowania urzędów certyfikacji do wymagań eIDAS, w tym wdrożenia norm wskazanych w mandacie M460.
Nasze Doświadczenie

Nasze Doświadczenie

Nie boimy się trudnych wyzwań i wymagających zadań. Realizowaliśmy projekty zarówno dla bardzo dużych firm wymienianych w rankingach Top 500, jak i małych organizacji. Współpracowaliśmy z firmami reprezentującymi m.in. sektory:

 • Finansowy
 • Ubezpieczeniowy
 • Petrochemiczny
 • Wydobywczy
 • Telekomunikacyjny
 • Motoryzacyjny
 • Energetyczny
 • Logistyczny
 • I wiele innych
strzałka do góry